Norges Fotballforbund har bestemt at all breddefotball stoppes ut april.

Norges Fotballforbund har bestemt at all breddefotball stoppes ut april.

Norges fotballforbund har nå vedtatt at all breddeaktivitet skal stoppes ut april.

Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet.

Vedtaket kommer i følge av FHIs anbefalinger om tiltak for å hindre koronavirus i Norge.

Dette betyr at vi i Ytterkollen ikke vil ha noe form for fellestreninger fremover.